تجهیزات ریتیوب کردن مبدل های حرارتی

شرکت الکترو محرکه پارسیان جهت سهولت بخشیدن در انجام عملیات ریتیوب کردن مبدل های حرارتی، اقدام به تولید و بومی سازی انواع دستگاههای ریتیوب کردن مبدل های حرارتی نموده است.

جایگزین نمودن این تجهیزات باعث کاهش خطرات احتمالی و افزایش ایمنی درحین کار و کاهش زمان و هزینه می شود.

روش سنتی ریتیوب مبدل حرارتی

در تعمیرات اساسی زمان بسیار حائز اهمیت است. تمام تلاش صنایع مادر برای کاهش زمان صورت می گیرد. دستگاهها و ابزارآلات جهت سهولت در تعمیرات و کاهش آسیب به تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرند.

در روش سنتی با استفاده از جرثقیل کل مبدل را با پوسته باز کرده و به روی زمین انتقال می دهند. سپس با ثابت کردن پوسته اقدام به ضربه زدن و بیرون کشیدن مبدل از داخل پوسته می نمایند.

نیرو به وسیله لودر وارد می شود که بسیار زمان بر و خطرناک است و آسیب جدی به مبدل وارد می کند.

مشاوره فنی رایگان

برای دریافت مشاوره فنی و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

انواع تجهیزات ریتیوب کردن مبدل حرارتی

دستگاه تیوب باندل پولر( tube bundle puller )

این دستگاه مبدل حرارتی را در هر ارتفاعی بدون کوچکترین اسیب، طبق دستور العمل های HSE با سرعتی بالا استخراج می نماید. سرعت بیرون کشیدن و جا زدن مبدل حرارتی در دستگاه تیوب باندل پولر یک متر در دقیقه می باشد. نیروی هیدرولیکی از ضربه و آسیب به مبدل جلوگیری می کند.

 

دستگاه تیوب باندل لیفتر ( Tube Bundle Lifter ) 

پس از بیرون کشیدن مبدل حرارتی جهت جابجایی و حمل مبدل حرارتی از تسمه و جرثقیل استفاده می شود. این روش به دلیل تمرکز بار در دو نقطه باعث خم شدن و آسیب به تیوب ها می شود. دستگاه تیوب باندل لیفتر با بار گسترده به راحتی با حتی یک لیفتراک قابل حمل می شود.

در روش سنتی برای چرخش درجای مبدل حرارتی و تعمیر و شست وشوی مبدل حرارتی از چرثقیل استفاده می نمایند. این روش بسیار خطرناک است.

 

دستگاه تیوب باندل رولر ( Tube bundle roller )

دستگاه تیوب باندل رولر با نیروی هیدرولیکی و بسیار ایمن مبدل حرارتی را دوران می دهد. این دوران جهت سهولت در کار شستشو مبدل انجام می گردد.

دستگاه گریپپول ( Grippul )

رتیوب کردن پس از برش تیوب از پشت تیوب شیت اقدام به خارج کردن تیوب های داخل تیوب شیت می نمایند. در روش سنتی این کار با استفاده از دریل، سنبه و با ضربه خارج می شود.

در دستگاه گریپپول ( Grippul ) ساخت شرکت الکترو محرکه پارسیان بدون نیاز به ضربه و یا کوچکترین آسیب به تیوب شیت تیوب ها خارج می شود.

 

مزیت چشمگیر استفاده از دستگاه گریپپول

در روش سنتی جهت خارج کردن هرتیوب با دریل و سنبه حدود 15 دقیقه زمان نیاز است. اما دستگاه گریپپول در هر دقیقه 4 الی 6 تیوب استخراج می کند که زمان تعمیرات را بطور چشمگیری کاهش می دهد.

شرکت الکترو محرکه پارسیان آماده ارائه کلیه خدمات و ساخت انواع دستگاه های رتیوب کردن مبدل های حرارتی می باشد.

تجهیزات ریتیوب کردن مبدل های حرارتی

تجهیزات ریتیوب کردن مبدل های حرارتی

شرکت الکترو محرکه پارسیان جهت سهولت بخشیدن در انجام عملیات ریتیوب کردن مبدل های حرارتی، اقدام به تولید و بومی سازی انواع دستگاههای ریتیوب کردن مبدل های حرارتی نموده است.

جایگزین نمودن این تجهیزات باعث کاهش خطرات احتمالی و افزایش ایمنی درحین کار و کاهش زمان و هزینه می شود.

روش سنتی ریتیوب مبدل حرارتی

در تعمیرات اساسی زمان بسیار حائز اهمیت است. تمام تلاش صنایع مادر برای کاهش زمان صورت می گیرد. دستگاهها و ابزارآلات جهت سهولت در تعمیرات و کاهش آسیب به تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرند.

در روش سنتی با استفاده از جرثقیل کل مبدل را با پوسته باز کرده و به روی زمین انتقال می دهند. سپس با ثابت کردن پوسته اقدام به ضربه زدن و بیرون کشیدن مبدل از داخل پوسته می نمایند.

نیرو به وسیله لودر وارد می شود که بسیار زمان بر و خطرناک است و آسیب جدی به مبدل وارد می کند.

انواع تجهیزات ریتیوب کردن مبدل حرارتی

دستگاه تیوب باندل پولر( tube bundle puller )

این دستگاه مبدل حرارتی را در هر ارتفاعی بدون کوچکترین اسیب، طبق دستور العمل های HSE با سرعتی بالا استخراج می نماید. سرعت بیرون کشیدن و جا زدن مبدل حرارتی در دستگاه تیوب باندل پولر یک متر در دقیقه می باشد. نیروی هیدرولیکی از ضربه و آسیب به مبدل جلوگیری می کند.

 

دستگاه تیوب باندل لیفتر ( Tube Bundle Lifter ) 

پس از بیرون کشیدن مبدل حرارتی جهت جابجایی و حمل مبدل حرارتی از تسمه و جرثقیل استفاده می شود. این روش به دلیل تمرکز بار در دو نقطه باعث خم شدن و آسیب به تیوب ها می شود. دستگاه تیوب باندل لیفتر با بار گسترده به راحتی با حتی یک لیفتراک قابل حمل می شود.

در روش سنتی برای چرخش درجای مبدل حرارتی و تعمیر و شست وشوی مبدل حرارتی از چرثقیل استفاده می نمایند. این روش بسیار خطرناک است.

 

دستگاه تیوب باندل رولر ( Tube bundle roller )

دستگاه تیوب باندل رولر با نیروی هیدرولیکی و بسیار ایمن مبدل حرارتی را دوران می دهد. این دوران جهت سهولت در کار شستشو مبدل انجام می گردد.

دستگاه گریپپول ( Grippul )

رتیوب کردن پس از برش تیوب از پشت تیوب شیت اقدام به خارج کردن تیوب های داخل تیوب شیت می نمایند. در روش سنتی این کار با استفاده از دریل، سنبه و با ضربه خارج می شود.

در دستگاه گریپپول ( Grippul ) ساخت شرکت الکترو محرکه پارسیان بدون نیاز به ضربه و یا کوچکترین آسیب به تیوب شیت تیوب ها خارج می شود.

 

مزیت چشمگیر استفاده از دستگاه گریپپول

در روش سنتی جهت خارج کردن هرتیوب با دریل و سنبه حدود 15 دقیقه زمان نیاز است. اما دستگاه گریپپول در هر دقیقه 4 الی 6 تیوب استخراج می کند که زمان تعمیرات را بطور چشمگیری کاهش می دهد.

شرکت الکترو محرکه پارسیان آماده ارائه کلیه خدمات و ساخت انواع دستگاه های رتیوب کردن مبدل های حرارتی می باشد.

مشاوره فنی رایگان

برای دریافت مشاوره فنی و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.