فیلتر خط فشار

فیلترهای هیدرولیکی در انواع مختلف و برای فعالیت های مختلف طراحی و ساخته شده اند. فیلتر خط فشار یکی از این انواع می باشد.

فیلترهای هیدرولیکی شامل فیلترهای خط برگشت، فیلتر خط فشار، فیلتر خط مکش از برندهای HYDAC ، REXROTH ، EATON و STAUFF می باشند.

فیلتر خط فشار با قابلیت نصب بصورت خطی در پاور یونیت هیدرولیک و با توجه به کیفیت ساخت بالا موجب اطمینان و تضمین سطح تمیزی روغن می شود.

 

 

null

فیلتر خط فشار

فیلترهای هیدرولیکی در انواع مختلف و برای فعالیت های مختلف طراحی و ساخته شده اند. فیلتر خط فشار یکی از این انواع می باشد.

فیلترهای هیدرولیکی شامل فیلترهای خط برگشت، فیلتر خط فشار، فیلتر خط مکش از برندهای HYDAC ، REXROTH ، EATON و STAUFF می باشند.

فیلتر خط فشار با قابلیت نصب بصورت خطی در پاور یونیت هیدرولیک و با توجه به کیفیت ساخت بالا موجب اطمینان و تضمین سطح تمیزی روغن می شود.