سیلندر هیدرولیکی

سیلندر هیدرولیک، ماشینی است که این قابلیت را دارد تا قدرت سیال را به طور خطی به نیروی مکانیکی تبدیل کند. به سیلندر هیدرولیک جک هیدرولیک نیز اطلاق می شود.

انواع سیلندر هیدرولیک :

سیلندرهای هیدرولیک شامل انواع میل تایپ، تایراد، کامپکت و سفارشی می باشند که می توان آنها را به دو دسته ی زیر تقسیم کرد :

  • سیلندرهای یک کاره (یک طرفه)
  • سیلندرهای دو کاره (دو طرفه)

 

سیلندر هیدرولیکی

null

محصولات مرتبط

سیلندر هیدرولیکی

سیلندر هیدرولیک، ماشینی است که این قابلیت را دارد تا قدرت سیال را به طور خطی به نیروی مکانیکی تبدیل کند. به سیلندر هیدرولیک جک هیدرولیک نیز اطلاق می شود.

انواع سیلندر هیدرولیک :

سیلندرهای هیدرولیک شامل انواع میل تایپ، تایراد، کامپکت و سفارشی می باشند که می توان آنها را به دو دسته ی زیر تقسیم کرد :

  • سیلندرهای یک کاره (یک طرفه)
  • سیلندرهای دو کاره (دو طرفه)

 

محصولات مرتبط