پمپ های آب

این نوع پمپ ها برای سیالاتی شبیه به آب مورد استفاده قرار می گیرند که انواع مختلفی دارند.

مهمترین پارامترهای پمپ های آب، هد و دبی آن پمپ است که با ویسکوزیته سیال رابطه مستقیم دارد.

 

برندهای قابل تامین: Rexroth, Parker, Vickers, Danfoss, Moog, Suco, Yuci-yuken  و …

 

null

پمپ های آب

در هر سیستم هیدرولیکی جریان سیال توسط پمپ تأمین می شود.

پمپ های آب هیدرولیک فشار ایجاد نمی کنند و فقط بر مقاومت ایجاد شده در برابر بار مقاوم غلبه می کنند.