پمپ پیستونی محوری

پمپ های پیستونی محوری انواع مختلف دبی متغییر را شامل می شوند.

این پمپ ها امکان تحمل فشار بالاتری را دارند و حساسیت بالایی به آلودگی و کثیفی دارند.

این شرکت توانایی تامین پمپ های برندهای معتبر دنیا را دارد.

 

برندهای قابل تامین: Rexroth , Parker, Vickers , Danfoss , Moog , Suco , Yuci-Yuken  و…

 

null

پمپ پیستونی محوری

پمپ پیستونی محوری هیدرولیکی نوع دیگر از پمپ هیدرولیکی می باشد که در دو نوع پمپ پیستون محوری ثابت و پمپ پیستون محوری متغیر وجود دارد. این نوع پمپ دارای خصوصیات زیر است :

  • برای سیستم های هیدرولیک مکانیزه از پمپ های چند پیستونی استفاده می شود.
  • این پمپ های هیدرولیکی می توانند جریان یکنواخت تری از سیال ایجاد کنند.

در هیدرولیک از دو نوع پمپ پیستونی شعاعی و محوری استفاده می شود. در نوع پیستونی محوری هیدرولیک، پیستون ها به صورت موازی با محور اصلی پمپ قرار می گیرند. این پیستون ها در پیرامون محور اصلی پمپ و بر روی محیط دایره قرار  دارند. گردش محور اصلی پمپ سبب می شود که پیستون ها و سیلندر آنها به گردش درآیند.
با تعبیه کردن یک مکانیزم تغییر دهنده ی زاویه ی صفحه ی پشت پیستون ها، می توان حجم جابه جایی یک پمپ را تغییر داد. این مکانیزم در واقع طول کورس حرکت هر پیستون را تغییر می دهد.