سیلندر هیدرولیکی

سیلندر هیدرولیکی ( جک هیدرولیکی ) نوعی عملگر هیدرولیکی است که فشار را به نیرو تبدیل می کند.

سیلندر هیدرولیکی در انواع ماشین آلات هیدرولیکی برای اعمال نیروی خطی دیده می شود.

حداکثر نیروی سیلندر به سطح موثر و فشار کار مجاز بستگی دارد.

پارامترهای مهم سیلندرهای هیدرولیکی سرعت، نیرو و کورس است.

سرعت به سطح مقطع و روغن تغذیه شده در واحد زمان بستگی دارد.

برحسب نوع طرح، سیلندر می تواند نیروی کششی یا فشاری ایجاد نماید.

انواع سیلندر هیدرولیکی

سیلندر های هیدرولیکی که اغلب بکار میروند شامل دو نوع یکطرفه و دو طرفه می باشند.

 • سیلندر یکطرفه : این سیلندر نیرو را فقط در یک جهت اعمال می کند.
 • سیلندر دو طرفه : سیلندر دو طرفه در هردوجهت می تواند نیرو را انتقال دهد.

`` ساخت انواع جک هیدرولیکی در شرکت الکترومحرکه پارسیان ``

 • ساخت جک های هیدرولیک با قطر پیستون از حداقل 25 م.م. تا حداکثر 800 م.م. را دارا می باشد.
 • تناژ (نیرو) سیلندرهای هیدرولیک بسته به طراحی و انتخاب ابعـاد و فشار کاری سیلندر می تواننـد از 100 کیلوگرم تا حداکثر 1000 تن باشند.
 • فشار کاری نرمال سیلنـدرهای هیدرولیک استانـدارد تا 250 بار می باشد. در صورت نیاز این شرکت قادر به ساخت سیلندرهای هیدرولیک با فشار کاری حداکثر 400 بار (برای کاربردهای خاص تا 800 بار) می باشد.
 • سرعت حرکت سیلنـدرهای معمـول از 0.5 تا 1.5 متـر بر ثانیه می باشد که برای کاربردهای خاص با اتخاذ تمهیـداتی تا 15 متر بر ثانیه قابل افزایش است.
 • کورس سیلندرهای معمولی تا 6000 میلیمتر می باشد که این شرکت قادر است در موارد خاص به طراحی و ساخت سیلندرهای هیدرولیکی نرمال (غیر تلسکوپی) با طول کورس 14000 م.م. نیز اقدام نماید.

مشاوره فنی رایگان

برای دریافت مشاوره فنی و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

null
شرکت الکترو محرکه پارسیان با تکیه بر توانایی نیروهای متخصص و با تجربه خود در این زمینه اقدام به طراحی و تولید انواع سیلندر های هیدرولیکی در کارگاه تخصصی هیدرولیکی نموده که از کیفیت بالا و قیمت مناسبی نیز برخوردار هستند.

همچین در زمینه تولید و تامین انواع تجهیزات هیدرولیکی و پنوماتیکی آماده ارائه خدمات می باشد.

ساخت و طراحی سیلندرهای هیدرولیکی

سیلندر هیدرولیکی

سیلندر هیدرولیکی یا جک نوعی عملگرهیدرولیکی است که فشار را به نیرو تبدیل می کند.

سیلندر های هیدرولیکی در انواع ماشین آلات هیدرولیکی برای اعمال نیروی خطی دیده می شود.

حداکثر نیروی سیلندر به سطح موثر و فشار کار مجاز بستگی دارد.

پارامترهای مهم سیلندرهای هیدرولیکی سرعت، نیرو و کورس است.

سرعت به سطح مقطع و روغن تغذیه شده در واحد زمان بستگی دارد.

برحسب نوع طرح، سیلندر می تواند نیروی کششی یا فشاری ایجاد نماید.

انواع سیلندر هیدرولیکی

سیلندر های هیدرولیکی که اغلب بکار میروند شامل دو نوع یکطرفه و دو طرفه می باشند.

 • سیلندر یکطرفه : این سیلندر نیرو را فقط در یک جهت اعمال می کند.
 • سیلندر دو طرفه : سیلندر دو طرفه در هر دو جهت می تواند نیرو را انتقال دهد.

`` ساخت انواع جک هیدرولیکی در شرکت الکترو محرکه پارسیان ``

 • ساخت جک های هیدرولیک با قطر پیستون از حداقل 25 م.م. تا حداکثر 800 م.م. را دارا می باشد.
 • تناژ (نیرو) سیلندرهای هیدرولیک بسته به طراحی و انتخاب ابعـاد و فشار کاری سیلندر می تواننـد از 100 کیلوگرم تا حداکثر 1000 تن باشند.
 • فشار کاری نرمال سیلنـدرهای هیدرولیک استانـدارد تا 250 بار می باشد. در صورت نیاز این شرکت قادر به ساخت سیلندرهای هیدرولیک با فشار کاری حداکثر 400 بار (برای کاربردهای خاص تا 800 بار) می باشد.
 • سرعت حرکت سیلنـدرهای معمـول از 0.5 تا 1.5 متـر بر ثانیه می باشد که برای کاربردهای خاص با اتخاذ تمهیـداتی تا 15 متر بر ثانیه قابل افزایش است.
 • کورس سیلندرهای معمولی تا 6000 میلیمتر می باشد که این شرکت قادر است در موارد خاص به طراحی و ساخت سیلندرهای هیدرولیک نرمال (غیر تلسکوپی) با طول کورس 14000 م.م. نیز اقدام نماید.

شرکت الکترو محرکه پارسیان با تکیه بر توانایی نیروهای متخصص و با تجربه خود در این زمینه اقدام به طراحی و تولید انواع سیلندر های هیدرولیکی در کارگاه تخصصی هیدرولیکی نموده که از کیفیت بالا و قیمت مناسبی نیز برخوردار هستند.

همچین در زمینه تولید و تامین انواع تجهیزات هیدرولیکی و پنوماتیکی آماده ارائه خدمات می باشد.

مشاوره فنی رایگان

برای دریافت مشاوره فنی و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.