ساخت و طراحی مهندسی

ساخت و طراحی مهندسی

شرکت الکترو محرکه پارسیان طراح و سازنده انواع تجهیزات هیدرولیکی، سیلندر، بلوک و یونیت های هیدرولیکی و همچنین انواع ماشین آلات خاص هیدرولیکی می باشدکه با بهره گیری از نیرو های مجرب و متخصص خود در زمینه ساخت و طراحی مهندسی توانایی بومی سازی و ساخت ابزارآلات و تجهیزات خاص هیدرولیکی را دارد.

در این راستا نیز چندین دستگاه برای اولین بار در کشور تولید کرده است. تیم فنی الکترو محرکه پارسیان، دستگاه های خاص هیدرولیکی را نه تنها بومی سازی می کند بلکه مهندسی ارزش نیز انجام می دهد همچنین دستگاه های تولیدی طبق نظر کارفرما قابل بهینه شدن می باشد.

ماشین آلات خاص هیدرولیکی مانند انواع تجهیزات ریتیوب کردن مبدل های حرارتی ( دستگاه تیوب باندل پولر ، تیوب باندل رولر ، تیوب باندل لیفتر و گریپپول )، انواع تجهیزات تصفیه خانه های پساب صنعتی بصورت non metallic ( مانند: زنجیر انتقال پارو ، اتچمنت ، فیلربلوک ، پارو ، چرخ زنجیرهای محرک و متحرک ، پین ، قطعات سایشی )، دستگاه گیوتین برش میلگرد ( alligator )  و انواع پاوریونیت ها، سیلندرها و بلوک های هیدرولیکی طبق سفارش و مطابق با نیاز مشتری قابل ارائه می باشد.

مشاوره فنی رایگان

برای دریافت مشاوره فنی و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

ساخت و طراحی مهندسی

ساخت و طراحی مهندسی

شرکت الکترو محرکه پارسیان طراح و سازنده ماشین آلات خاص هیدرولیکی می باشدکه با بهره گیری از نیرو های مجرب و متخصص خود در زمینه ساخت و طراحی مهندسی توانایی بومی سازی و ساخت ابزارآلات و تجهیزات خاص هیدرولیکی را دارد.

در این راستا نیز چندین دستگاه برای اولین بار در کشور تولید کرده است. تیم فنی الکترو محرکه پارسیان، دستگاه های خاص هیدرولیکی را نه تنها بومی سازی می کند بلکه مهندسی ارزش نیز انجام می دهد همچنین دستگاه های تولیدی طبق نظر کارفرما قابل بهینه شدن می باشد.

ماشین آلات خاص هیدرولیکی مانند انواع تجهیزات ریتیوب کردن مبدل های حرارتی ( دستگاه تیوب باندل پولر ، تیوب باندل رولر ، تیوب باندل لیفتر و گریپپول )، انواع تجهیزات تصفیه خانه های پساب صنعتی بصورت non metallic ( مانند: زنجیر انتقال پارو ، اتچمنت ، فیلربلوک ، پارو ، چرخ زنجیرهای محرک و متحرک ، پین ، قطعات سایشی )، دستگاه گیوتین برش میلگرد ( alligator )  و انواع پاوریونیت ها، سیلندرها و بلوک های هیدرولیکی طبق سفارش و مطابق با نیاز مشتری قابل ارائه می باشد.

مشاوره فنی رایگان

برای دریافت مشاوره فنی و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.