اسکروپمپ

پمپ اسکرو هیدرولیک (Screw Pumps) از دسته پمپ های با جابجایی مثبت هستند که می توانند از یک یا چند پیچ در ساختار داخلی خود بهره ببرند. این پمپ ها در کاربردهای صنعتی زمانی که درصد اطمینان بالا و نویز یا صدای کم مورد نیاز باشد، استفاده می شوند.

پمپ های اسکرو هیدرولیک به دلیل استفاده از پیچ های بسیار دقیق در ساختار داخلی خود می توانند جریانی کاملا آرام، یکنواخت، بدون ضربان و با بازدهی بالا را تولید کنند. از پمپ های اسکرو هیدرولیکی در صنایع مختلفی استفاده می شود.

از این دسته می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • آسانسور و بالابر های هیدرولیکی
 • سیستم های آبیاری
 • تصفیه خانه های صنعتی
 • ماشین آلات کشاورزی
 • تأسیسات سوخت رسانی
 • مشعل های نفت سوز صنعتی
 • صنایع نفتی و …

 

null

اسکروپمپ

پمپ اسکرو هیدرولیک (Screw Pumps) از دسته پمپ های با جابجایی مثبت هستند که می توانند از یک یا چند پیچ در ساختار داخلی خود بهره ببرند. این پمپ ها در کاربردهای صنعتی زمانی که درصد اطمینان بالا و نویز یا صدای کم مورد نیاز باشد، استفاده می شوند.

پمپ های اسکرو هیدرولیک به دلیل استفاده از پیچ های بسیار دقیق در ساختار داخلی خود می توانند جریانی کاملا آرام، یکنواخت، بدون ضربان و با بازدهی بالا را تولید کنند. از پمپ های اسکرو هیدرولیکی در صنایع مختلفی استفاده می شود.

از این دسته می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • آسانسور و بالابر های هیدرولیکی
 • سیستم های آبیاری
 • تصفیه خانه های صنعتی
 • ماشین آلات کشاورزی
 • تأسیسات سوخت رسانی
 • مشعل های نفت سوز صنعتی
 • صنایع نفتی و …