طراحی و مهندسی معکوس دستگاه های خاص صنعتی

با توجه به سابقه طراحی و ساخت این شرکت در زمینه ی دانش بنیان و ارائه دانش فنی، شرکت الکترو محرکه پارسیان آمادگی لازم جهت طراحی دستگاه های خاص صنعتی را دارد. از جمله دستگاه های خاص صنعتی Hi-Tech طراحی و ساخته شده برای اولین بار در ایران، می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • مهندسی معکوس و طراحی بهینه دستگاه تیوب باندل اکسترکتور
  • مهندسی معکوس و طراحی بهینه دستگاه تیوب باندل رولر
  • مهندسی معکوس و طراحی بهینه دستگاه تیوب باندل لیفتر
  • مهندسی معکوس و طراحی بهینه دستگاه گریپپول

فلذا این شرکت آماده ارائه هر گونه خدمات و مشاوره در زمینه طراحی، مهندسی معکوس و بومی سازی دستگاه های خاص صنعتی می باشد. در صورت نیاز به مشاوره رایگان در این زمینه با کارشناسان این مجموعه تماس حاصل فرمایید.

طراحی و مهندسی معکوس دستگاه های خاص صنعتی

طراحی و مهندسی معکوس دستگاه های خاص صنعتی

با توجه به سابقه طراحی و ساخت این شرکت در زمینه ی دانش بنیان و ارائه دانش فنی، شرکت الکترو محرکه پارسیان آمادگی لازم جهت طراحی دستگاه های خاص صنعتی را دارد. از جمله دستگاه های خاص صنعتی Hi-Tech طراحی و ساخته شده برای اولین بار در ایران، می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • مهندسی معکوس و طراحی بهینه دستگاه تیوب باندل اکسترکتور
  • مهندسی معکوس و طراحی بهینه دستگاه تیوب باندل رولر
  • مهندسی معکوس و طراحی بهینه دستگاه تیوب باندل لیفتر
  • مهندسی معکوس و طراحی بهینه دستگاه گریپپول

فلذا این شرکت آماده ارائه هر گونه خدمات و مشاوره در زمینه طراحی، مهندسی معکوس و بومی سازی دستگاه های خاص صنعتی می باشد. در صورت نیاز به مشاوره رایگان در این زمینه با کارشناسان این مجموعه تماس حاصل فرمایید.