شیر پروانه ای یا Butterfly valve ( باتر فلای ولو ) از نوع شیرهای یک چهارم چرخشی مانند شیرهای توپی و پلاگ ولو ها هستند.

آنها یک مکانیسم ساخت و ساز و عملکرد نسبتاً ساده دارند و دارای اندازه جمع و جور هستند که برای قرار دادن دو فلنج لوله طراحی شده است.

Butterfly valve ( باتر فلای ولو ) از نوع ولوهای دارای یک چهارم چرخش هستند که از یک دیسک چرخشی برای عبور دادن، مسدود کردن یا کنترل جریان سیالات در یک سیستم لوله کشی استفاده می­کند.

همچنین دارای یک دیسک چرخان است که در مسیر عبور جریان قرار دارد.

دیسک توسط یک مکانیسم محرک خارجی از طریق ساقه متصل به آن ، چرخانده و کنترل می شود. هنگامی که دیسک با سطح مقطع جریان همسطح باشد، جریان به طور کامل مسدود می شود. در غیر این صورت، مایع به طور کامل یا جزئی از شیر عبور می کند.

اجزای butterfly valve به شرح زیر است:

 

 

در زمان نیاز به بازرسی Butterfly valve ( باتر فلای ولو ) رعایت موارد زیر الزامی است:

پس از جداسازی، تمامی قطعات به صورت دیداری بازرسی شود.

مطمئن شوید تمامی سطوح آب بندها:

 • صاف
 • عاری از آسیب خوردگی
 • دارای سطح هموار
 • و عاری از هرگونه خراش باشد.

 

تمامی خراش­ها با سمباده قابل از بین رفتن هستند.

 

انواع آب بند های butterfly valve ( لاینر شیر پروانه ای ) به شرح زیر می­باشند:

 

 

 

 

 

مزایای  metal seal (آببند فلزی شیرهای پروانه ای یا لاینر شیر پروانه ای) نسبت به الاستومرها :

 • مقاوم به مواد شیمیایی خورنده و سطوح شدید تشعشع
 • طول عمر بالا
 • قابل کار در فشار و دماهای بالا

 

 

شرکت الکترو محرکه پارسیان سازنده انواع metal seal ( آببند فلزی شیر پروانه ای یا لاینر شیرهای پروانه ای) مربوط به butterfly valve در ایران می­باشد،

همچنین در صورت نیاز، تعمیرات butterfly valve در کارگاه ولوشاپ این شرکت انجام شده و تست ­های آبندی مورد نیاز بر روی شیرها اعمال خواهد شد و تحویل کارفرمای محترم خواهد گردید.

مشاوره فنی رایگان

برای دریافت مشاوره فنی و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

باتر فلای ولو / شیر پروانه ای

شیر پروانه ای Butterfly valve

باتر فلای ولو / شیر پروانه ای
شیر پروانه ای یا Butterfly valve ( باتر فلای ولو ) از نوع شیرهای یک چهارم چرخشی مانند شیرهای توپی و پلاگ ولو ها هستند.

آنها یک مکانیسم ساخت و ساز و عملکرد نسبتاً ساده دارند و دارای اندازه جمع و جور هستند که برای قرار دادن دو فلنج لوله طراحی شده است.

Butterfly valve ( باتر فلای ولو ) از نوع ولوهای دارای یک چهارم چرخش هستند که از یک دیسک چرخشی برای عبور دادن، مسدود کردن یا کنترل جریان سیالات در یک سیستم لوله کشی استفاده می­کند.

همچنین دارای یک دیسک چرخان است که در مسیر عبور جریان قرار دارد.

دیسک توسط یک مکانیسم محرک خارجی از طریق ساقه متصل به آن ، چرخانده و کنترل می شود. هنگامی که دیسک با سطح مقطع جریان همسطح باشد، جریان به طور کامل مسدود می شود. در غیر این صورت، مایع به طور کامل یا جزئی از شیر عبور می کند.

 

اجزای butterfly valve به شرح زیر است:

 

 

 

در زمان نیاز به بازرسی Butterfly valve ( باتر فلای ولو ) رعایت موارد زیر الزامی است:

 

پس از جداسازی، تمامی قطعات به صورت دیداری بازرسی شود.

مطمئن شوید تمامی سطوح آب بندها:

 • صاف
 • عاری از آسیب خوردگی
 • دارای سطح هموار
 • و عاری از هرگونه خراش باشد.

 

تمامی خراش­ها با سمباده قابل از بین رفتن هستند.

 

انواع آب بند های butterfly valve ( لاینر شیر پروانه ای ) به شرح زیر می­باشند:

 

 

 

 

 

مزایای  metal seal ( آببند شیر پروانه ای یا لاینر شیر پروانه ای) نسبت به الاستومرها :

 • مقاوم به مواد شیمیایی خورنده و سطوح شدید تشعشع
 • طول عمر بالا
 • قابل کار در فشار و دماهای بالا

 

 

شرکت الکترو محرکه پارسیان سازنده انواع metal seal ( آببند فلزی شیر پروانه ای یا لاینر شیر پروانه ای) مربوط به butterfly valve در ایران می­باشد،

همچنین در صورت نیاز، تعمیرات butterfly valve در کارگاه ولوشاپ این شرکت انجام شده و تست ­های آبندی مورد نیاز بر روی شیرها اعمال خواهد شد و تحویل کارفرمای محترم خواهد گردید.

مشاوره فنی رایگان

برای دریافت مشاوره فنی و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.