مبدل های حرارتی پوسته و لوله مانند همه مبدل ها برای انتقال حرارت بین دو سیال استفاده می شوند.

علت نامگذاری آنها به پوسته و لوله، شکل ظاهری و ساختار آن ها می باشد.

مبدل های Shell& tube  از مجموعه ای تیوب یا همان تیوب باندل و پوسته بیرونی یا شل تشکیل شده اند.

مواد جهت خنک شدن و یا گرم شدن متناسب با کاربرد خود از تیوب می گذرد و سیال دوم جهت خنک کاری از داخل پوسته گذر می کند.

برای افزایش بازدهی و انتقال حرارت از صفحاتی به نام بفل در داخل پوسته استفاده شده است تا مسیر حرکت جریان را تغییر داده و سیال زمان بیشتری جهت تبادل حرارت داشته باشد.

شرکت الکترو محرکه پارسیان با توجه به نیروهای مجرب خود در زمینه طراحی و ساخت مبدل های حرارتی و همچنین تجهیزات به روز کارگاهی خود توانایی طراحی و ساخت انواع مبدل حرارتی پوسته و لوله را داشته و خدمات ارزنده ای در این زمینه به کشور ارائه نموده است.

مشاوره فنی رایگان

برای دریافت مشاوره فنی و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

مبدل های حرارتی

مبدل های حرارتی

مبدل های حرارتی پوسته و لوله مانند همه مبدل ها برای انتقال حرارت بین دو سیال استفاده می شوند، علت نامگذاری این مبدل ها به پوسته و لوله، شکل ظاهری و ساختار آن ها می باشد.

مبدل های Shell& tube  از مجموعه ای تیوب یا همان تیوب باندل و پوسته بیرونی یا شل تشکیل شده اند. مواد جهت خنک شدن و یا گرم شدن متناسب با کاربرد خود از تیوب می گذرد و سیال دوم جهت خنک کاری از داخل پوسته گذر می کند. برای افزایش بازدهی و انتقال حرارت از صفحاتی به نام بفل در داخل پوسته استفاده شده است تا مسیر حرکت جریان را تغییر داده و سیال زمان بیشتری جهت تبادل حرارت داشته باشد.

شرکت الکترو محرکه پارسیان با توجه به نیروهای مجرب خود در زمینه طراحی و ساخت مبدل های حرارتی و همچنین تجهیزات به روز کارگاهی خود توانایی طراحی و ساخت انواع مبدل حرارتی پوسته و لوله را داشته و خدمات ارزنده ای در این زمینه به کشور ارائه نموده است.

مبدل های حرارتی