فیلتر مکش

این فیلتر در خط مکش بین مخزن و پمپ قرار می گیرد و روغن ورودی پمپ را فیلتر می کند. افت یا اختلاف فشار در مسیر قبل از پمپ باید بسیار پایین (حداکثر ۲۱/. bar) باشد، تا از بروز پدیده کاویتاسیون جلوگیری شود. به همین دلیل در خط مکش معمولاً از فیلتر های مکش با مکش ۱۴۰ میکرون و دارای سوپاپ بای پس (درصورت گرفتگی روزنه های فیلتر عبور روغن از این مسیر بدون گذشتن از فیلتر مقدور می گردد) یا صافی های باتوری سیمی بافته شده با مکش بالا و قابل تمیز کردن استفاده می شود.

قابل ذکر است فیلتر مکش با توری مکش متفاوت می باشد. توری مکش از ورود ذرات بزرگ و حباب های هوا به پمپ جلوگیری کرده و در ابتدای مسیر قرار گرفته و بدون سوپاپ بای پس می باشد.

فیلتر هیدرولیکی دارای انواع مختلف برای فعالیت های مختلف طراحی و ساخته شده است که فیلتر مکش یکی از آنها می باشد. فیلترهای هیدرولیکی شامل فیلترهای خط برگشت، فیلتر خط فشار، فیلتر خط مکش میشود که از جمله برند های معروف آن را که شرکت الکترو محرکه پارسیان بصورت 100% اورجینال تهیه و تقدیم می کند، شامل برندهای Hydac ، Rexroth ، Eaton و Stauff می باشند.

 

null

فیلتر مکش

این فیلتر در خط مکش بین مخزن و پمپ قرار می گیرد و روغن ورودی پمپ را فیلتر می کند. افت یا اختلاف فشار در مسیر قبل از پمپ باید بسیار پایین (حداکثر ۲۱/. bar) باشد، تا از بروز پدیده کاویتاسیون جلوگیری شود. به همین دلیل در خط مکش معمولاً از فیلتر های مکش با مکش ۱۴۰ میکرون و دارای سوپاپ بای پس (درصورت گرفتگی روزنه های فیلتر عبور روغن از این مسیر بدون گذشتن از فیلتر مقدور می گردد) یا صافی های باتوری سیمی بافته شده با مکش بالا و قابل تمیز کردن استفاده می شود.

قابل ذکر است فیلتر مکش با توری مکش متفاوت می باشد. توری مکش از ورود ذرات بزرگ و حباب های هوا به پمپ جلوگیری کرده و در ابتدای مسیر قرار گرفته و بدون سوپاپ بای پس می باشد.

فیلتر هیدرولیکی دارای انواع مختلف برای فعالیت های مختلف طراحی و ساخته شده است که فیلتر مکش یکی از آنها می باشد. فیلترهای هیدرولیکی شامل فیلترهای خط برگشت، فیلتر خط فشار، فیلتر خط مکش میشود که از جمله برند های معروف آن را که شرکت الکترو محرکه پارسیان بصورت 100% اورجینال تهیه و تقدیم می کند، شامل برندهای Hydac ، Rexroth ، Eaton و Stauff می باشند.