Chaharbagh Abbasi Ave, Esfahan, Iran
  Chaharbagh Abbasi Ave, Esfahan, Iran

  ارزش‌های الکترو محرکه پارسیان

  برخی شرکت‌ها با قوانین اداره می‌شوند، برخی با سلسله مراتب، الکترو محرکه پارسیان، با ارزش‌ها پیش می‌رود. ارزش‌هایی ساده اما اثربخش که سعی داریم آن‌ها را در عمل خود با کارکنان، مشتریان و همراهان خود به اشتراک بگذاریم. این ارزش‌ها در مسیر رشد و توسعه هدایتگر ماست:

  چابـکی، نظام‌مـندی، دقـت، نـوآوری، پیــگیری

  برخی از گواهینامه ها و اعتبارات الکترو محرکه پارسیان

  شرکت الکترو محرکه پارسیان در سال 1396 آغاز به کار نمود. حوزه فعالیت مجموعه در 3 قسمت طراحی، ساخت و تأمین پمپ ها و تجهیزات هیدرولیکی و پنوماتیکی است. این شرکت طی مدت کوتاهی قدم های ارزشمندی در جهت توسعه بازار برداشته است.

  از فعالیت های صورت گرفته توسط شرکت  می توان به ثبت چندین اختراع، طراحی و ساخت انواع مختلفی از دستگاههای صنعتی، عضویت در وندورلیست های مختلف از جمله شرکت نفت ایران، پتروشیمی، ذوب آهن اصفهان، توانیران و… اشاره نمود.

  عنوان برخی از گواهینامه ها و اعتبارات

  کسب رتبه دوم واحدهای فناوری یک تا دو سال استقرار در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان سال 99
  تقدیر نامه اتاق بازرگانی بهار 1400
  کسب رتبه سوم واحدهای فناوری کمتر از یکسال استقرار در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان سال 98
  ایزو 9001-2015
  جواز فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
  جواز صلاحیت راه آهن
  جواز صنایع پیشرفته
  جواز صلاحیت اداره کار و رفاه اجتماعی
  پروانه بهره برداری
  عضویت انجمن کارفرمایان شرکت های خدماتی فنی و مهندسی
  عضویت در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
  عضویت در فهرست بلند منابع وزارت نفت (ep نفت)
  • null

   کسب رتبه دوم واحدهای فناوری یک تا دو سال استقرار در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان سال 99

   الکترو محرکه پارسیان

  • null

   تقدیر نامه اتاق بازرگانی بهار 1400

   الکترو محرکه پارسیان

  • null

   کسب رتبه سوم واحدهای فناوری کمتر از یکسال استقرار در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان سال 98

   الکترو محرکه پارسیان

  • null

   ایزو 9001-2015

   الکترو محرکه پارسیان

  • null

   عضویت انجمن کارفرمایان شرکت های خدماتی فنی و مهندسی

   الکترو محرکه پارسیان

  • null

   جواز فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

   الکترو محرکه پارسیان

  • null

   جواز صلاحیت راه آهن

   الکترو محرکه پارسیان

  • null

   جواز صنایع پیشرفته

   الکترو محرکه پارسیان

  • null

   پروانه بهره برداری

   الکترو محرکه پارسیان

  • null

   جواز صلاحیت اداره کار و رفاه اجتماعی

   الکترو محرکه پارسیان

  • null

   عضویت در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

   الکترو محرکه پارسیان

  • null

   عضویت در فهرست بلند منابع وزارت نفت

   الکترو محرکه پارسیان

  ارزش‌های الکترو محرکه پارسیان

  برخی شرکت‌ها با قوانین اداره می‌شوند، برخی با سلسله مراتب، الکترو محرکه پارسیان، با ارزش‌ها پیش می‌رود. ارزش‌هایی ساده اما اثربخش که سعی داریم آن‌ها را در عمل خود با کارکنان، مشتریان و همراهان خود به اشتراک بگذاریم. این ارزش‌ها در مسیر رشد و توسعه هدایتگر ماست:

  چابـکی، نظام‌مـندی، دقـت، نـوآوری، پیــگیری

  برخی از گواهینامه ها و اعتبارات الکترو محرکه پارسیان

  شرکت الکترو محرکه پارسیان در سال 1396 آغاز به کار نمود. حوزه فعالیت مجموعه در 3 قسمت طراحی، ساخت و تأمین پمپ ها و تجهیزات هیدرولیکی و پنوماتیکی است. این شرکت طی مدت کوتاهی قدم های ارزشمندی در جهت توسعه بازار برداشته است.

  از فعالیت های صورت گرفته توسط شرکت  می توان به ثبت چندین اختراع، طراحی و ساخت انواع مختلفی از دستگاههای صنعتی، عضویت در وندورلیست های مختلف از جمله شرکت نفت ایران، پتروشیمی، ذوب آهن اصفهان، توانیران و… اشاره نمود.

  عناوین برخی از گواهینامه ها و اعتبارات

  کسب رتبه دوم واحدهای فناوری یک تا دو سال استقرار در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان سال 99
  تقدیر نامه اتاق بازرگانی بهار 1400
  کسب رتبه سوم واحدهای فناوری کمتر از یکسال استقرار در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان سال 98
  ایزو 9001-2015
  جواز فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
  جواز صلاحیت راه آهن
  جواز صنایع پیشرفته
  جواز صلاحیت اداره کار و رفاه اجتماعی
  پروانه بهره برداری
  عضویت انجمن کارفرمایان شرکت های خدماتی فنی و مهندسی
  عضویت در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
  عضویت در فهرست بلند منابع وزارت نفت (ep نفت)
  • null

   کسب رتبه دوم واحدهای فناوری یک تا دو سال استقرار در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان سال 99

   الکترو محرکه پارسیان

  • null

   تقدیر نامه اتاق بازرگانی بهار 1400

   الکترو محرکه پارسیان

  • null

   کسب رتبه سوم واحدهای فناوری کمتر از یکسال استقرار در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان سال 98

   الکترو محرکه پارسیان

  • null

   ایزو 9001-2015

   الکترو محرکه پارسیان

  • null

   عضویت انجمن کارفرمایان شرکت های خدماتی فنی و مهندسی

   الکترو محرکه پارسیان

  • null

   جواز فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

   الکترو محرکه پارسیان

  • null

   جواز صلاحیت راه آهن

   الکترو محرکه پارسیان

  • null

   جواز صنایع پیشرفته

   الکترو محرکه پارسیان

  • null

   پروانه بهره برداری

   الکترو محرکه پارسیان

  • null

   جواز صلاحیت اداره کار و رفاه اجتماعی

   الکترو محرکه پارسیان

  • null

   عضویت در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

   الکترو محرکه پارسیان

  • null

   عضویت در فهرست بلند منابع وزارت نفت

   الکترو محرکه پارسیان

  با ما در ارتباط باشید / Contact us
  Send via WhatsApp