ارزش‌های الکترو محرکه پارسیان

برخی شرکت‌ها با قوانین اداره می‌شوند، برخی با سلسله مراتب، الکترو محرکه پارسیان، با ارزش‌ها پیش می‌رود. ارزش‌هایی ساده اما اثربخش که سعی داریم آن‌ها را در عمل خود با کارکنان، مشتریان و همراهان خود به اشتراک بگذاریم. این ارزش‌ها در مسیر رشد و توسعه هدایتگر ماست:

چابـکی، نظام‌مـندی، دقـت، نـوآوری، پیــگیری

برخی از گواهینامه ها و اعتبارات الکترو محرکه پارسیان

شرکت الکترو محرکه پارسیان در سال 1396 آغاز به کار نمود. حوزه فعالیت مجموعه در 3 قسمت طراحی، ساخت و تأمین پمپ ها و تجهیزات هیدرولیکی و پنوماتیکی است. این شرکت طی مدت کوتاهی قدم های ارزشمندی در جهت توسعه بازار برداشته است.

از فعالیت های صورت گرفته توسط شرکت  می توان به ثبت چندین اختراع، طراحی و ساخت انواع مختلفی از دستگاههای صنعتی، عضویت در وندورلیست های مختلف از جمله شرکت نفت ایران، پتروشیمی، ذوب آهن اصفهان، توانیران و… اشاره نمود.

عنوان برخی از گواهینامه ها و اعتبارات

کسب رتبه دوم واحدهای فناوری یک تا دو سال استقرار در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان سال 99
تقدیر نامه اتاق بازرگانی بهار 1400
کسب رتبه سوم واحدهای فناوری کمتر از یکسال استقرار در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان سال 98
ایزو 9001-2015
جواز فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
جواز صلاحیت راه آهن
جواز صنایع پیشرفته
جواز صلاحیت اداره کار و رفاه اجتماعی
پروانه بهره برداری
عضویت انجمن کارفرمایان شرکت های خدماتی فنی و مهندسی
عضویت در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
عضویت در فهرست بلند منابع وزارت نفت (ep نفت)
 • null

  کسب رتبه دوم واحدهای فناوری یک تا دو سال استقرار در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان سال 99

  الکترو محرکه پارسیان

 • null

  تقدیر نامه اتاق بازرگانی بهار 1400

  الکترو محرکه پارسیان

 • null

  کسب رتبه سوم واحدهای فناوری کمتر از یکسال استقرار در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان سال 98

  الکترو محرکه پارسیان

 • null

  ایزو 9001-2015

  الکترو محرکه پارسیان

 • null

  عضویت انجمن کارفرمایان شرکت های خدماتی فنی و مهندسی

  الکترو محرکه پارسیان

 • null

  جواز فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

  الکترو محرکه پارسیان

 • null

  جواز صلاحیت راه آهن

  الکترو محرکه پارسیان

 • null

  جواز صنایع پیشرفته

  الکترو محرکه پارسیان

 • null

  پروانه بهره برداری

  الکترو محرکه پارسیان

 • null

  جواز صلاحیت اداره کار و رفاه اجتماعی

  الکترو محرکه پارسیان

 • null

  عضویت در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

  الکترو محرکه پارسیان

 • null

  عضویت در فهرست بلند منابع وزارت نفت

  الکترو محرکه پارسیان

ارزش‌های الکترو محرکه پارسیان

برخی شرکت‌ها با قوانین اداره می‌شوند، برخی با سلسله مراتب، الکترو محرکه پارسیان، با ارزش‌ها پیش می‌رود. ارزش‌هایی ساده اما اثربخش که سعی داریم آن‌ها را در عمل خود با کارکنان، مشتریان و همراهان خود به اشتراک بگذاریم. این ارزش‌ها در مسیر رشد و توسعه هدایتگر ماست:

چابـکی، نظام‌مـندی، دقـت، نـوآوری، پیــگیری

برخی از گواهینامه ها و اعتبارات الکترو محرکه پارسیان

شرکت الکترو محرکه پارسیان در سال 1396 آغاز به کار نمود. حوزه فعالیت مجموعه در 3 قسمت طراحی، ساخت و تأمین پمپ ها و تجهیزات هیدرولیکی و پنوماتیکی است. این شرکت طی مدت کوتاهی قدم های ارزشمندی در جهت توسعه بازار برداشته است.

از فعالیت های صورت گرفته توسط شرکت  می توان به ثبت چندین اختراع، طراحی و ساخت انواع مختلفی از دستگاههای صنعتی، عضویت در وندورلیست های مختلف از جمله شرکت نفت ایران، پتروشیمی، ذوب آهن اصفهان، توانیران و… اشاره نمود.

عناوین برخی از گواهینامه ها و اعتبارات

کسب رتبه دوم واحدهای فناوری یک تا دو سال استقرار در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان سال 99
تقدیر نامه اتاق بازرگانی بهار 1400
کسب رتبه سوم واحدهای فناوری کمتر از یکسال استقرار در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان سال 98
ایزو 9001-2015
جواز فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
جواز صلاحیت راه آهن
جواز صنایع پیشرفته
جواز صلاحیت اداره کار و رفاه اجتماعی
پروانه بهره برداری
عضویت انجمن کارفرمایان شرکت های خدماتی فنی و مهندسی
عضویت در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
عضویت در فهرست بلند منابع وزارت نفت (ep نفت)
 • null

  کسب رتبه دوم واحدهای فناوری یک تا دو سال استقرار در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان سال 99

  الکترو محرکه پارسیان

 • null

  تقدیر نامه اتاق بازرگانی بهار 1400

  الکترو محرکه پارسیان

 • null

  کسب رتبه سوم واحدهای فناوری کمتر از یکسال استقرار در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان سال 98

  الکترو محرکه پارسیان

 • null

  ایزو 9001-2015

  الکترو محرکه پارسیان

 • null

  عضویت انجمن کارفرمایان شرکت های خدماتی فنی و مهندسی

  الکترو محرکه پارسیان

 • null

  جواز فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

  الکترو محرکه پارسیان

 • null

  جواز صلاحیت راه آهن

  الکترو محرکه پارسیان

 • null

  جواز صنایع پیشرفته

  الکترو محرکه پارسیان

 • null

  پروانه بهره برداری

  الکترو محرکه پارسیان

 • null

  جواز صلاحیت اداره کار و رفاه اجتماعی

  الکترو محرکه پارسیان

 • null

  عضویت در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

  الکترو محرکه پارسیان

 • null

  عضویت در فهرست بلند منابع وزارت نفت

  الکترو محرکه پارسیان