بلوک هیدرولیکی یا مانیفولد که به مقسم هیدرولیکی نیز معروف هستند

یکی از به ظاهر ساده ترین تجهیزات هیدرولیکی می باشند که نقش مهم و بسزایی در سیستم های هیدرولیکی دارند

و روغن هیدرولیکی را قبل از ورود به سیستم وارد خود می نماید.

این تجهیز هیدرولیکی این امکان را به وجود می آورد که در یک سیستم هیدرولیکی از چندین شیر برای کنترل بخش های مختلف استفاده شود.

و بسیاری از لوله کشی‌های بین شیرهای هیدرولیک حذف گردد.

وجود مانیفولد هیدرولیکی در سیستم باعث کاهش حدود 80 درصد حجم سیستم، احتمال کمتر بروز نشتی و خرابی سیستم، کاهش زمان مونتاژ و بالابردن سرعت تولید و بهبود 50 درصدی راندمان جریان می‌شود.

`` ساخت و طراحی تخصصی انواع بلوک هیدرولیکی ``

شرکت الکترو محرکه پارسیان توانایی تولید و تامین انواع تجهیزات هیدرولیکی با برترین کیفیت و استانداردهای لازم را دارد.

این شرکت متناسب با نیاز سیستم هیدرولیکی، بلوک هایی را به صورت Special طراحی و مورد ساخت قرار می دهد.

مشاوره فنی رایگان

برای دریافت مشاوره فنی و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

null

ساخت و طراحی بلوک های هیدرولیکی

بلوک هیدرولیکی یا مانیفولد که به مقسم هیدرولیکی نیز معروف هستند

یکی از به ظاهر ساده ترین تجهیزات هیدرولیکی می باشند که نقش مهم و بسزایی در سیستم های هیدرولیکی دارند

و روغن هیدرولیکی را قبل از ورود به سیستم وارد خود می نماید.

این تجهیز هیدرولیکی این امکان را به وجود می آورد که در یک سیستم هیدرولیکی از چندین شیر برای کنترل بخش های مختلف استفاده شود.

و بسیاری از لوله کشی‌های بین شیرهای هیدرولیک حذف گردد.

وجود بلوک هیدرولیکی در سیستم باعث کاهش حدود 80 درصد حجم سیستم، احتمال کمتر بروز نشتی و خرابی سیستم، کاهش زمان مونتاژ و بالابردن سرعت تولید و بهبود 50 درصدی راندمان جریان می‌شود.

`` ساخت و طراحی تخصصی انواع بلوک هیدرولیکی ``

شرکت الکترو محرکه پارسیان توانایی تولید و تامین انواع تجهیزات هیدرولیکی با برترین کیفیت و استانداردهای لازم را دارد.

این شرکت متناسب با نیاز سیستم هیدرولیکی، بلوک هایی را به صورت Special طراحی و مورد ساخت قرار می دهد.

مشاوره فنی رایگان

برای دریافت مشاوره فنی و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.