هات تپ

عملیات هات تپ یا انشعاب گرم در صنایع مربوط به پالایشگاه های پتروشیمی، معدن کاری، تأسیسات مرتبط با شرکت گاز و شهرداری ها، جنگل داری، مراکز کارگاهی، خطوط لوله و میدان های فرآیندهای نفتی و گازی و …، در انواع مختلفی انجام می گردد.

اگر بخواهیم یک تعریف ساده و در عین حال قابل درک برای این مفهوم ارائه دهیم باید بگوییم که این فرآیند عبارت است از ایجاد و جوشکاری یک اتصال و انشعاب جدید بر روی خطوطی که در هر یک از صنایع مذکور در حال سرویس دهی می باشند. در واقع بدون نیاز به تخلیه و متوقف کردن خط لوله و تانکر های ذخیره سازی و مخازن، امکان اجرای هات تپ وجود دارد.

برترین مزیت این روش این است که بدون ایجاد هزینه های گزاف و اتلاف وقت و به وجود آمدن خرابی و صدمات، می توان در نهایت امنیت و دقت انشعابات جدید را ایجاد نمود. این روش همچنین در مواقعی که در برخی از صنایع نیاز به ایجاد انسداد در خطوط لوله می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

عملیات هات تپ کاربردهای مختلفی دارد؛ برای مثال در تأسیسات، ابزار اندازه گیری دقیق، بازرسی های مرتبط با مخازن و خطوط لوله، کنترل کیفیت محصول و تعمیرات و نگهداری خط می باشد. این روش می تواند در محیط ها و سیستم های مختلف از جمله محصولات پتروشیمی و گاز، فاضلاب، بخار و مواد شیمیایی استفاده شود.

هات تپ بر روی متریال ها و مواد مختلفی مثل فولاد، سیمان، مس، پلاستیک و چدن قابلیت عملی شدن و اجرا را دارا می باشد.

 

 

null

هات تپ

در صنایع مربوط به پالایشگاه های پتروشیمی، معدن کاری، تأسیسات مرتبط با شرکت گاز و شهرداری ها، جنگل داری، مراکز کارگاهی، خطوط لوله و میدان های فرآیندهای نفتی و گازی و … ، هات تپ در انواع مختلفی انجام می گردد.

اگر بخواهیم یک تعریف ساده و در عین حال قابل درک برای این مفهوم ارائه دهیم باید بگوییم که این فرآیند عبارت است از ایجاد و جوشکاری یک اتصال و انشعاب جدید بر روی خطوطی که در هر یک از صنایع مذکور در حال سرویس دهی می باشند. در واقع بدون نیاز به تخلیه و متوقف کردن خط لوله و تانکر های ذخیره سازی و مخازن، امکان اجرای هات تپ وجود دارد.

برترین مزیت این روش این است که بدون ایجاد هزینه های گزاف و اتلاف وقت و به وجود آمدن خرابی و صدمات، می توان در نهایت امنیت و دقت انشعابات جدید را ایجاد نمود. این روش همچنین در مواقعی که در برخی از صنایع نیاز به ایجاد انسداد در خطوط لوله می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

هات تپ کاربردهای مختلفی دارد؛ برای مثال در تأسیسات، ابزار اندازه گیری دقیق، بازرسی های مرتبط با مخازن و خطوط لوله، کنترل کیفیت محصول و تعمیرات و نگهداری خط می باشد. این روش می تواند در محیط ها و سیستم های مختلف از جمله محصولات پتروشیمی و گاز، فاضلاب، بخار و مواد شیمیایی استفاده شود.

هات تپ بر روی متریال ها و مواد مختلفی مثل فولاد، سیمان، مس، پلاستیک و چدن قابلیت عملی شدن و اجرا را دارا می باشد.